GREENTEM İnsan Kaynakları

Greentem ürün ya da hizmet üretebilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynaklardan biri de insan kaynağıdır. Basitçe böyle tanımlayabileceğimiz “insan kaynakları” aynı zamanda globalleşen dünyada rekabette fark yaratabilmek için en önemli sermayesinin insana dair yapılan çalışmaları ve bu çalışmaları yapan insanları da ifade eder. Bu amaçla çalışanlarının motivasyon ve memnuniyetine büyük önem vermektedir. Bünyesinde yüzlerce kişiye istihdam imkanı sağlayan Greentem, kendi gelişimini, büyümesini ve geleceğiyle kendi yaşamını bütünleştiren ve yaptığı çalışmalarla değer yaratan insanların oluşturduğu bir yapıya inanıyoruz. gerçekleştirirken, topluma da faydalı olmanın gururunu yaşamaktadır.

İŞ BAŞVURU FORMU
Doğum Tarihi:
İl:
Askerlik Durumu:
Eğitim Durumu:
Ehliyetiniz Var mı?
Aktif Araç Kullanıyor musunuz?
Profili Resimi Yükle

İnsan Kaynaklarının Vizyonu

Greentem İnsan kaynakları yaklaşımı insanı ,üretim zincirinin bir parçası değil sahibi olarak görür. Böylece insan merkezli olarak bir kurumda çalışanların, şirket hedefleri, örgütsel gereklilikler ve bireysel hedefleri arasında dengeli bir şekilde kendilerini geliştirmelerini ve kuruma katkı sağlamalarını amaçlar.

İnsan Kaynaklarının Misyonu

Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak, kurumumuzun sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak; müşteri odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, daima kazanmayı hedefleyen grubumuzun yüksek nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip; potansiyellerini ortaya çıkarıp, sürekli üstün performans göstermelerini sağlayarak, bulunduğu her sektörde en çok tercih edilen grup olmak ve bu konumu korumaktır. Bu anlayışa göre insan kaynaklarının temelindeki ilkeler şu şekilde sırala biliriz:
• Çalışanlar eğer doğru bir şekilde yöneteli ve geliştirilirlerse verimlilikleri artacak ve şirkete uzun vadeli kazanımlar sağlayacaklardır.
• Çalışanların hem ekonomik hem sosyal hem de psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek kurallar, programlar ve uygulamalar geliştirilmelidir.
• Çalışanların mevcut becerilerini maksimum seviyede kullanabilecekleri ve kendilerini eğitebilecekleri bir çalışma ortamı oluşturulması gereklidir.
• İnsan kaynakları programları uygulanırken hem örgütün hem de çalışanların hedefleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Greentem ve Kariyer

Genel anlamıyla kariyer, bireyin çalışma yaşamı boyunca iş alanında ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanması anlamına geliyor. Günlük yaşamda ise ilerleme, meslek, iş hayatı, başarı, bireyin iş hayatı boyunca üstlendiği roller ve bu roller ile ilgili deneyimleri gibi anlamları da kapsayabilir.
Greentem’de kariyer başlığı altında kullanılan bazı önemli süreç ve modelleri şöyle:

Kariyer geliştirme İnsanların iş hayatları boyunca kariyer amaçlarına ulaşabilmeleri için yürüttükleri uyum sağlama, yetkinlik, yeterlilik ve kişilik geliştirme gibi tüm eylemler ve faaliyetlerdir. Kariyer geliştirmenin başlıkları şöyle; kariyer planlama ve kariyer yönetimi:

 Kariyer planlama Kişinin bilgi, beceri, ilgi, değer yargıları ve güçlü ve güçsüz yönlerini değerlendirmesi, organizasyon içi ve dışı kariyer olanaklarını tanımlaması, kendisi için kısa, orta, uzun dönemli hedefler saptaması, eylem planlarını hazırlaması ve bunları uygulaması sürecidir

Kariyer yönetimi İnsan kaynakları planları ile sistemin bütünleştirilmesi, kariyer yollarının belirlenmesi, kariyer bilgisinin artırılması için açık işlerin duyurulması, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, astlara kariyer danışmanlığı yapılması, iş deneyimlerinin artırılması ve eğitim programlarının düzenlenmesi faaliyetlerinin tümüdür.

“ hedef para kazanmaksa, insana değer vermek  gerekir  ” Greentem